PL – 449

KM / 2 sedmice

GRAS – prema Ilidži

passengers98x156 cmluggageA stranagearboxNE

PL-133

KM / 2 sedmice

Bentbaša – park

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-134

KM / 2 sedmice

Bentbaša – park

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-135

KM / 2 sedmice

Bentbaša – Šeher – Ćehajina ćuprija

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-136

KM / 2 sedmice

Bentbaša – Šeher – Ćehajina ćuprija

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-232-236

KM / 2 sedmice

Skenderija prekoputa tramvajske stanice

passengers100x205 cmluggageA stranagearboxDA

PL-237

KM / 2 sedmice

Alipašina ulica – ispred Opštine Centar

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-238

KM / 2 sedmice

Alipašina ulica – ispred Opštine Centar

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-239

KM / 2 sedmice

Most Skenderija – prekoputa Doma Mladih

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-240

KM / 2 sedmice

Most Skenderija – prekoputa Doma Mladih

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-251/254

KM / 2 sedmice

RCL BBI 1 L

passengers96x163 cmluggageA stranagearboxDA

PL-256/259

KM / 2 sedmice

RCL BBI 2 L

passengers96x163 cmluggageA stranagearboxDA

PL-270/273

KM / 2 sedmice

RCL BBI 3

passengers221x98 cmluggageA stranagearboxDA

PL-437

KM / 2 sedmice

Dobrinja – Park prijateljstva

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-438

KM / 2 sedmice

Dobrinja – Park prijateljstva

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-439

KM / 2 sedmice

Dobrinja – prekoputa Gimnazije

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-440

KM / 2 sedmice

Dobrinja – prekoputa Gimnazije

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-441

KM / 2 sedmice

Alipašin most – pravac prema Halilovićima

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-442

KM / 2 sedmice

Alipašin most – pravac prema Alipašinom Polju

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-445

KM / 2 sedmice

RTV Dom – pravac Ilidža

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-446

KM / 2 sedmice

RTV Dom – pravac Centar

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-447

KM / 2 sedmice

Otoka raskrsnica – prekoputa tramvajske stanice

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-448

KM / 2 sedmice

Otoka raskrsnica – prekoputa tramvajske stanice

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-550 – 553

KM / 2 sedmice

Ilidža centar, šetalište

passengers100x205 cmluggageA stranagearboxDA