PL-101

KM 510 / 2 sedmice

Vijećnica – ulaz u grad

passengers400x300 cmluggageB stranagearboxNE

PL-102

KM 510 / 2 sedmice

Vijećnica – izlaz iz grada

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxNE

PL-202

KM 570 / 2 sedmice

Skenderija – raskrsnica

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxDA

PL-203

KM 510 / 2 sedmice

Vrbanja most – pravac Grbavica

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxNE

PL-204

KM 510 / 2 sedmice

Vrbanja most – pravac Skenderija

passengers400x300 cmluggageB stranagearboxNE

PL-205

KM 510 / 2 sedmice

Terezije prema Grbavici

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxNE

PL-206

KM 510 / 2 sedmice

Terezije prema Skenderiji

passengers400x300 cmluggageB stranagearboxNE

PL-207

KM 510 / 2 sedmice

Skenderija – taxi štand – pravac Baščaršija

passengers400x300 cmluggageB stranagearboxNE

PL-208

KM 510 / 2 sedmice

Skenderija – taxi štand – pravac Grbavica

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxNE

PL-209

KM 510 / 2 sedmice

Alipašina ulica – prekoputa Opštine Centar

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxNE

PL-210

KM 510 / 2 sedmice

Alipašina ulica – prekoputa Opštine Centar

passengers400x300 cmluggageB stranagearboxNE

PL-211

KM 300 / 2 sedmice

Bare, prema Vogošći

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-212

KM 300 / 2 sedmice

Bare, prema Ciglanama

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxNE

PL-301

KM 360 / 2 sedmice

Hrasno – tranzit ( I pano)

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-302

KM 360 / 2 sedmice

Hrasno – tranzit ( II pano)

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-303

KM 360 / 2 sedmice

Hrasno – tranzit ( III pano)

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-304

KM 360 / 2 sedmice

Hrasno – trolejbuska stanica (desni pano)

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxNE

PL-305

KM 360 / 2 sedmice

Hrasno – trolejbuska stanica (lijevi pano)

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxNE

PL-306

KM 570 / 2 sedmice

Hrasno, autopraonica (na garaži)

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-307

KM 360 / 2 sedmice

Hrasno – prekoputa trolejbuske stanice

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-401

KM 300 / 2 sedmice

Stup ispred Binga, pravac Centar

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-402

KM 300 / 2 sedmice

Stup ispred Binga, pravac Aerodrom

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxNE

PL-403

KM 570 / 2 sedmice

Otoka raskrsnica – prekoputa tramvajske stanice

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxDA

PL-404

KM 570 / 2 sedmice

Otoka raskrsnica – prekoputa tramvajske stanice

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxDA

PL-405

KM 570 / 2 sedmice

GRAS – pravac Centar

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxDA

PL-406

KM 570 / 2 sedmice

GRAS – pravac Ilidža

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxDA

PL-407

KM 510 / 2 sedmice

Alipašino Polje prema Halilovićima

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-408

KM 510 / 2 sedmice

Alipašino Polje, raskrsnica

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxNE

PL-409

KM 510 / 2 sedmice

ASA Auto – Alipašino Polje

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-410

KM 510 / 2 sedmice

ASA Auto – prema Halilovićima

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxNE

PL-411

KM 510 / 2 sedmice

Dobrinja prekoputa Gimnazije

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-412

KM 510 / 2 sedmice

Dobrinja prekoputa Gimnazije

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxNE

PL-413

KM 570 / 2 sedmice

Otoka raskrsnica – u blizini Merkura

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxDA

PL-414

KM 570 / 2 sedmice

Nogometni Savez BiH – pravac Centar

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxDA

PL-415

KM 570 / 2 sedmice

Nogometni Savez BiH – pravac Ilidža

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxDA

PL-416

KM 510 / 2 sedmice

Stupska petlja kod Vize

passengers400x300 cmluggageA stranagearboxNE

PL-417

KM 510 / 2 sedmice

Stupska petlja kod Vize

passengers400x300 cmluggageB stranagearboxNE

PL-500

KM 300 / 2 sedmice

Ilidža – Sokolović Kolonija prema Ilidži

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-501

KM 300 / 2 sedmice

Ilidža – Sokolović Kolonija prema Hrasnici

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxNE

PL-502

KM 720 / 2 sedmice

Ilidža petlja – ulaz u Sarajevo

passengers975x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-600

KM 300 / 2 sedmice

Lašvanska petlja prema Sarajevu

passengers504x238 cmluggageA stranagearboxNE

PL-601

KM 300 / 2 sedmice

Lašvanska petlja prema Zenici

passengers504x238 cmluggageB stranagearboxNE