PL-133

KM 174 / 2 sedmice

Bentbaša – park

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-134

KM 174 / 2 sedmice

Bentbaša – park

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-135

KM 174 / 2 sedmice

Bentbaša – Šeher – Ćehajina ćuprija

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-136

KM 174 / 2 sedmice

Bentbaša – Šeher – Ćehajina ćuprija

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-230

KM 174 / 2 sedmice

Skenderija taxi štand

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-231

KM 174 / 2 sedmice

Skenderija taxi štand

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-232

KM 174 / 2 sedmice

Skenderija prekoputa tramvajske stanice

passengers90x124 cmluggageA stranagearboxDA

PL-233

KM 174 / 2 sedmice

Skenderija prekoputa tramvajske stanice

passengers90x124 cmluggageB stranagearboxDA

PL-234

KM 174 / 2 sedmice

Alipašina ulica – ispred Opštine Centar

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-235

KM 174 / 2 sedmice

Alipašina ulica – ispred Opštine Centar

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-236

KM 174 / 2 sedmice

Most Skenderija – prekoputa Doma Mladih

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-237

KM 174 / 2 sedmice

Most Skenderija – prekoputa Doma Mladih

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-437

KM 174 / 2 sedmice

Dobrinja – Park prijateljstva

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-438

KM 174 / 2 sedmice

Dobrinja – Park prijateljstva

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-439

KM 174 / 2 sedmice

Dobrinja – prekoputa Gimnazije

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-440

KM 174 / 2 sedmice

Dobrinja – prekoputa Gimnazije

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-441

KM 174 / 2 sedmice

Alipašin most – pravac prema Halilovićima

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-442

KM 174 / 2 sedmice

Alipašin most – pravac prema Alipašinom Polju

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-445

KM 174 / 2 sedmice

RTV Dom – pravac Ilidža

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-446

KM 174 / 2 sedmice

RTV Dom – pravac Centar

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-447

KM 174 / 2 sedmice

Otoka raskrsnica – prekoputa tramvajske stanice

passengers102x152 cmluggageA stranagearboxNE

PL-448

KM 174 / 2 sedmice

Otoka raskrsnica – prekoputa tramvajske stanice

passengers102x152 cmluggageB stranagearboxNE

PL-554

KM 234 / 2 sedmice

Hrasnica kod kružnog toka

passengers100x140 cmluggageA stranagearboxDA