PL-101 /

Vijećnica – ulaz u grad

Tehnički podaci

Format (cm): 400x300

Osvijetljen: NE

Strana: B

Materijal za štampu