PL-102 /

Vijećnica – izlaz iz grada

Tehnički podaci

Format (cm): 400x300

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu