PL-135 /

Bentbaša – Šeher – Ćehajina ćuprija

Tehnički podaci

Format (cm): 102x152

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu