PL-202 /

Skenderija – raskrsnica

Tehnički podaci

Format (cm): 400x300

Osvijetljen: DA

Strana: A

Materijal za štampu