PL-270/273 /

RCL BBI 3

Tehnički podaci

Format (cm): 221x98

Osvijetljen: DA

Strana: A

Materijal za štampu