PL-276/279 /

RCL BBI 4

Tehnički podaci

Format (cm): 283x185

Osvijetljen: DA

Strana: A

Materijal za štampu