PL-286/290 /

RCL BBI 6

Tehnički podaci

Format (cm): 283x185

Osvijetljen: DA

Strana: A

Materijal za štampu