PL-401 /

Stup ispred Binga, pravac Centar

Tehnički podaci

Format (cm): 504x238

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu