PL-402 /

Stup ispred Binga, pravac Aerodrom

Tehnički podaci

Format (cm): 504x238

Osvijetljen: NE

Strana: B

Materijal za štampu