PL-405 /

GRAS – pravac Centar

Tehnički podaci

Format (cm): 504x238

Osvijetljen: DA

Strana: A

Materijal za štampu