PL-407 /

Alipašino Polje prema Halilovićima

Tehnički podaci

Format (cm): 504x238

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu