PL-412 /

Dobrinja prekoputa Gimnazije

Tehnički podaci

Format (cm): 504x238

Osvijetljen: DA

Strana: B

Materijal za štampu