PL-414 /

Nogometni Savez BiH – pravac Centar

Tehnički podaci

Format (cm): 504x238

Osvijetljen: DA

Strana: A

Materijal za štampu