PL-415 /

Nogometni Savez BiH – pravac Ilidža

Tehnički podaci

Format (cm): 504x238

Osvijetljen: DA

Strana: B

Materijal za štampu