PL-416 /

Stupska petlja kod Vize

Tehnički podaci

Format (cm): 400x300

Osvijetljen: DA

Strana: A

Materijal za štampu