PL-417 /

Stupska petlja kod Vize

Tehnički podaci

Format (cm): 400x300

Osvijetljen: DA

Strana: B

Materijal za štampu