PL-420 /

Mojmilo prekoputa Toplana Sarajevo – desno

Tehnički podaci

Format (cm): 400X300

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu

Leave a comment