PL-445 /

RTV Dom – pravac Ilidža

Tehnički podaci

Format (cm): 102x152

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu