PL-446 /

RTV Dom – pravac Centar

Tehnički podaci

Format (cm): 102x152

Osvijetljen: NE

Strana: B

Materijal za štampu