PL – 449 /

GRAS – prema Ilidži

Tehnički podaci

Format (cm): 98x156

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu