PL-451 /

LCD Display – Dobrinja – u blizini aerodroma

Tehnički podaci

Format (cm): 501x230

Osvijetljen: DA

Strana: A

Materijal za štampu