PL-502 /

Ilidža petlja – ulaz u Sarajevo

Tehnički podaci

Format (cm): 975x238

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu