PL – 503 /

Stup – kod Energoinvesta

Tehnički podaci

Format (cm): 478X220

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu