PL – 509 /

Ilidža – Butmir

Tehnički podaci

Format (cm): 400x300

Osvijetljen: NE

Strana: A

Materijal za štampu